Utveckla kompetenshantering – hur kan du svara effektivt på olika lärandebehov?

Även om kompetensutvecklingen redan är väl etablerad i organisationen kan det ibland vara utmanande att hitta sätt att möta medarbetarnas olika behov. Vissa av teammedlemmarna behöver en ständig utmaning, andra är på väg mot djup specialisering, och några vill skaffa sig praktiska färdigheter så snabbt som möjligt. I detta inlägg hittar du en sammanfattning av tips på hur hela teamet kan nå sina mål med hjälp av smidig kompetenshantering.

Har du någonsin stött på ett inlägg på sociala medier som undersöker skillnaderna mellan chef och ledare? Syftet är att understryka sätten för effektiv och hållbar ledning – chefen beordrar och i värsta fall främjar företagets mål genom rädsla, medan ledaren å andra sidan sätter en modell, inspirerar och lyssnar.

Skillnaden är också relevant när man tittar på förvaltningen av kompetens i organisationen. Kompetensstyrning är ett strategiskt och målinriktat förhållningssätt till kontinuerligt lärande. Den fokuserar på att systematiskt stärka, underhålla och utnyttja kompetensen hos organisationen och dess teammedlemmar – nu och i framtiden.

Kompetens och dess ledning utvecklas samtidigt, men i sin egen takt

Hur sköts individuell utveckling som ledare snarare än chef? Vi sammanställer sex viktiga överväganden som gör att du kan se på kompetenshantering konstruktivt och stödja individuella utvecklingsmål och behov.

1. Kompetenshantering börjar med strategisk planering. Det är väsentligt för organisationen att definiera tydliga mål och en vision om vilken typ av kompetens organisationen behöver för att lyckas. Detta hjälper till att identifiera nödvändiga resurser och planera kompetensutveckling på lång sikt.

2. Analys av kompetensbehov stödjer skapandet av individuella utvecklingsplaner. Med hjälp av information kan organisationen avgöra vilka färdigheter och kompetenser som är nödvändiga och hur dessa färdigheter ska utvecklas.


→ Läs mer om att kartlägga kompetensbehoven för att kompetensutveckla personal

Som handledare eller teamledare kan du till exempel prata med teammedlemmar personligen eller kartlägga individuella mål, styrkor och utvecklingsområden med hjälp av en enkät eller workshop. Utifrån den information som samlats in är det lättare att nå en skräddarsydd plan som tar hänsyn till individers behov och önskemål vad gäller lärande.

3. Effektiv kompetenshantering kan inkludera användning av ett mångsidigt utbildningsverktyg. Det kan till exempel vara onlineutbildningar, webbinarium och poddar. Det är viktigt för organisationen att skapa en miljö som möjliggör och stödjer olika lärstilar. När man kombinerar olika studiesätt kan man se till att alla hittar ett lämpligt sätt att utveckla sin kompetens.

eduhouse_syyskuun webinaari_vielä ehdit ilmoittautua
Effektiv kompetenshantering möjliggör många olika sätt att lära.

4. Organisationens ledning och företagskultur är central för framgången med kompetenshantering. Det är viktigt för ledare att föregå med exempel och uppmuntra sina teammedlemmar att lära sig och utvecklas. Tips, utveckling och framgångar bör också delas ut till teammedlemmarna - när tid och utrymme avsätts för detta kan du effektivt stödja personlig utveckling med en bra lärande atmosfär.

5. Kompetenshantering ska följas upp och utvärderas regelbundet. På samma sätt som resultat följs upp bör även förvaltningsmetoder emellanåt sättas under förstoringsglaset – oavsett om målet är att effektivisera verksamhetsmetoderna eller bara se till att medlen verkligen tjänar sitt syfte. En öppen feedbackkultur spelar en nyckelroll i all utveckling.

6. Under utvecklingsprocessen bör du komma ihåg att vara tålmodig och flexibel både vad gäller ledning och individuellt lärande. Nya sätt att arbeta och styra byggs inte på en dag utan det viktigaste är att våga prova olika metoder och lära sig att bli bättre och bättre. Allas behov och mål förändras över tid, så att anpassa sig till mindre och större förändringar är oundvikligt.

Är du intresserad? Läs mer om hur du motiverar hela teamet att komma igång med kontinuerlig utveckling!

När kompetensstyrning ses som en helhetsprocess kan organisationen utveckla ett allt bättre strategiskt förhållningssätt för att möta individuella lärandebehov. Kompetenshantering kräver förmågan att känna igen och respektera olikheter och viljan att välja alternativ som stödjer teammedlemmarna både individuellt och som helhet. Således, förutom enskilda personer och team, utvecklas hela organisationen och lyckas tillsammans.

Även om det redan finns ett svar på olika inlärningsbehov är det ändå inte givet att börja lära sig. Så hur kan du väcka hela teamets motivation till lärande och inspirera dem att utveckla sina egna färdigheter mer effektivt? Vi har satt samman sju överväganden som hjälper dig att utveckla en motiverande arbetskultur.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad: Få de senaste nyheterna, uppdateringarna och tipsen direkt till din inkorg.

Nyfiken på vårt utbud? Starta en gratis provperiod.

Här kan du bekanta dig med vår integritetspolicy.