En guide till de olika lärstilarna

Alla är olika och så även när det kommer till inlärning och hur vi bäst lär oss nya saker. Vissa föredrar att sitta och analysera på detaljnivå, medan andra önskar bilda sig en helhetsuppfattning först. Oftast har du ett sätt eller en kombination av flera lärstilar som passar dig när du ska ta in ny information. Är du medveten om hur du lär dig bäst? I den här artikeln går vi igenom de olika lärstilarna enligt VAK-modellen av Neil Flemming och de argument som talar emot teorier och modeller kring detta ämne.  Läs vidare för att lära dig vilken lärstil som passar dig bäst!

En guide till de olika lärstilarna: visuellt, auditivt och kinestetiskt/taktilt lärande

 

Lärstilar enligt VAK-modellen: 

Visuellt lärande 

Synen är det främsta sinnet som används vid inlärning. Det kan vara genom bilder och illustrationer, rörligt material i form av video, diagram och tabeller. Skriva och läsa används bland annat som metod för att komma ihåg nya saker. Gillar du använda färger för att skapa struktur och har lättare för att komma ihåg ansikten men dålig på namn? Ja, då kan det vara så att du lär dig bäst genom att använda synen enligt den visuella lärstilen. 

💡 Teknik och metoder du kan använda dig av: 

Läs igenom de material som behövs och ta anteckningar för att enklare kunna gå tillbaka till det du tidigare har läst om, gärna med färgpennor för att markera nödvändig och viktig information. Mindmaps är ett utmärkt sätt för att få en visuell bild som sammanfattar de viktigaste delarna utifrån det aktuella ämnet 

Auditivt lärande 

Precis som det låter på namnet så lär du dig bäst genom att använda dig av din hörsel. Det kan vara genom en digital kurs, podcast eller annan talad form. Hur vet man om man har en auditiv lärstil? Om du gillar auditivt lärande är det till exempel lättare att komma ihåg namn än ansikten. Du föredrar att arbeta i grupp där du kan diskutera olika frågor och bolla idéer med andra.  

💡 Teknik och metoder du kan använda dig: 

Högläsning och samtal är studietekniker som passar väl för en person med en auditiv lärstil.  Även här kan instruktionsfilmer vara en bra metod då du använder hörseln för att fånga upp information. Podcast är ett populärt sätt för att lära dig nya saker och passar för dig som föredrar att lyssna samtidigt som du är på väg till arbetet eller skola.

Psst...här kan du lyssna på vårt första podcast-avsnitt!

Kinestetiskt lärande/Taktilt lärande 

Kinestetiskt lärande eller taktilt lärande sätter fokus på varför det är viktigt att lära sig ett ämne. Finner du i fråga att syftet saknas leder det ofta till bristande engagemang och intresse. Rörelse och inlevelse är viktigt vid inlärningen av taktilt lärande. Det är “Learning-by-doing" som gäller, det vill säga testa istället för att läsa eller höra dig fram till svaret. Självupplevda berättelser och att ha en chans att testa det själv praktiskt är något som föredras när det kommer till taktil lärstil.

💡 Teknik och metoder du kan använda dig: 

Ta ofta pauser och byt plats eller miljö om möjligt. Gruppövningar och workshops är användbara metoder då det öppnar upp möjlighet för reflektion och att praktiskt använda sig av metoderna du lär dig. Slutligen, att få handfasta tips och kunna sätta teori i praktiken ger värde till dig med en taktil lärstil.

Hur kan du tillämpa teorierna om de olika lärstilarna? 

I skolsammanhang är frågan om olika lärstilar ett ämne som diskuteras flitigt där samtliga parter inte är helt överens. Somliga anser att teorierna om lärstilar inte bygger på vetenskap utan endast är populärkultur, då det inte finns tillräckligt med empiriska studier som styrker de olika teorierna och modellerna i praktiken. Att alla har olika sätt att lära ses som en självklarhet, men det som ifrågasätts är huruvida skillnaderna mellan dessa skulle ha en så stor och betydelsefull påverkan på inlärningen.  

Trots att olika teorier och modeller gällande olika lärstilar inte bygger på någon vetenskaplig grund kan du snarare se det som en guide för dig själva när det kommer till din inlärning. Genom att få en förståelse för att det finns olika sätt att lära sig kan du bli mer medveten om vad som fungerar bäst för dig själva och den grupp du samverkar med. Om inte, har du en chans att prova olika lärstilar och metoder för att ta reda på det.  

Hur kan du som chef/HR tillämpa olika lärstilar på arbetsplatsen? 

I arbetet kan du i stor uträckning påverka olika arbetssätt. Oavsett om det handlar om att göra det genom att läsa och skriva, lyssna på en podcast eller se en föreläsning så har du möjlighet att göra det på det sättet du lär dig bäst. Som chef eller HR-personal är det bra att ha de olika lärstilarna i åtanke. Att variera sättet du och dina medarbetare arbetar på gynnar inte bara dig utifrån aspekten om lärstilar utan bidrar även till variation i arbetet samt bättre sammanhållning och kommunikation i gruppen.  

Som chef kan du exempelvis anordna en eller flera workshops i månaden där ni tillsammans diskuterar hur ni ska arbeta mot uppsatta mål. Gärna på ett kreativt sätt där ni i olika smågrupper får diskutera olika frågor och tillvägagångssätt.  

Involvera teamet och fråga dem hur de önskar arbeta och vilken lärstil som passar de bäst, vi hjälper dig komma igång!

Skicka in ett intresseformulär

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad: Få de senaste nyheterna, uppdateringarna och tipsen direkt till din inkorg.

Nyfiken på vårt utbud? Starta en gratis provperiod.