<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=824084132236203&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hur lär du dig bäst? | En guide till de olika lärstilarna

Välj kategori

Eduhouse blogg

Välkommen till Eduhouse Blogg - en blogg för dig som vill utvecklas och utbildas.

Inlärning

Konsten att koppla bort sig från jobbet – 5 tips inför semestern

Läs vidare

Inlärning

Eduhouse + Wistec - Tillsammans är vi mer

Läs vidare

Inlärning

Tillämpning och fördelar med mikroinlärning

Läs vidare

Inlärning

Med ett nytt varumärke mot en ny era av tillväxt

Läs vidare

HR

Varför är kompetensutveckling en ledningsfråga?

Läs vidare

Hur lär du dig bäst? | En guide till de olika lärstilarna

Av Eduhouse, den 10 november, 2022

Vi är alla olika och så även när det kommer till vår inlärning och hur vi bäst lär oss nya saker. Vissa föredrar att sitta och analysera på detaljnivå, medan andra önskar bilda sig en helhetsuppfattning först. Oftast har vi ett sätt eller en kombination av flera lärstilar som passar oss när vi ska ta in ny information. Är du medveten om hur du lär dig bäst? Vi går igenom de olika lärstilarna enligt VAK-modellen av Neil Flemming och de argument som talar emot teorier och modeller kring detta ämne.

 

 

 

 

En guide till de olika lärstilarna (2)

 

 

Lärstilarna enligt VAK-modellen: 

 

Visuellt lärande 

 

Synen är det främsta sinnet som används vid inlärning. Det kan vara genom bilder och illustrationer, rörligt material i form av video, diagram och tabeller. Skriva och läsa används bland annat som metod för att komma ihåg nya saker. Gillar du använda färger för att skapa struktur och har lättare för att komma ihåg ansikten men dålig på namn? Ja då kanske det kan vara så att du lär dig bäst genom att använda synen. 

 

💡 Teknik och metoder du kan använda dig av: 

 

Läs igenom de material som behövs och för ner anteckningar för att enklare kunna gå tillbaka till det du tidigare har läst om, gärna med färgpennor för att markera nödvändig och viktig information. Mindmaps är ett utmärkt sätt för att få en visuell bild som sammanfattar de viktigaste delarna utifrån det aktuella ämnet 

 

Auditivt lärande 

 

Precis som det låter på namnet så lär du dig här bäst genom att använda dig av din hörsel. Det kan vara genom en digital kurs eller annan talad form. För denna person är det lättare att komma ihåg namn än ansikten. Du föredrar att arbeta i grupp där du kan diskutera olika frågor och bolla idéer med andra.  

 

💡 Teknik och metoder du kan använda dig: 

 

Högläsning och genom samtal är studietekniker som passar väl för denna person.  Även här kan instruktionsfilmer vara en bra metod då denna använder hörseln för att fånga upp information. Podcast är ett populärt sätt för att lära sig nya saker och passar för den som föredrar att lyssna samtidigt som man är på väg till arbetet eller skola.

 

Psst...här kan du lyssna på vårt första podcast-avsnitt!

 

Kinestetiskt lärande/Taktilt lärande 

 

Här är det desto viktigare att förstå syftet bakom varför det är viktigt att lära sig ämnet. Finner personen i fråga att detta saknas leder det ofta till bristande engagemang och intresse. Rörelse och inlevelse är viktigt vid inlärningen. Det är “Learning-by-doing" som gäller, dvs testa istället för att läsa eller höra sig fram till svaret. Självupplevda berättelser och att ha en chans att testa det själv praktiskt är något som föredras. 

 

💡 Teknik och metoder du kan använda dig: 

 

Ta ofta pauser och byt plats eller miljö om möjligt. Gruppövningar och workshops är användbara metoder då det öppnar upp möjlighet för reflektion. Slutligen, att få handfasta tips och kunna sätta teori i praktiken ger värde till denna person.  

 

Hur kan du tillämpa teorierna om lärstilar? 

 

I skolsammanhang är frågan om olika lärstilar ett ämne som diskuteras flitigt där samtliga parter inte är helt överens. Somliga anser att teorierna om lärstilar inte bygger på vetenskap utan endast är populärkultur. Detta då det inte finns tillräckligt med empiriska studier som styrker de olika teorierna och modellerna i praktiken. Att vi alla har olika sätt att lära oss ses som en självklarhet, men det som ifrågasätts är huruvida skillnaderna mellan dessa skulle ha en så stor och betydelsefull påverkan på inlärningen.  

 

Trots att olika teorier och modeller gällande lärstilar inte bygger på någon vetenskaplig grund kan vi snarare se det som en guide för oss själva när det kommer till vår inlärning. Genom att få en förståelse för att det finns olika sätt att lära sig kan vi bli mer medvetna om vad som fungerar bäst för oss själva och den grupp vi samverkar med. Om inte, har vi en chans att prova olika lärstilar och metoder för att ta reda på det.  

 

Hur kan du som chef/HR tillämpa lärstilar på arbetsplatsen? 

 

I arbetet kan vi i stor uträckning påverka vårt arbetssätt. Oavsett om det handlar om att göra det genom att läsa och skriva, lyssna på en podcast eller föreläsning så har vi möjlighet att göra det på det sättet vi lär oss bäst. Som chef eller HR-personal kan du dock ha dessa lärstilar i åtanken. Att variera sättet vi arbetar på gynnar inte bara oss utifrån aspekten om lärstilar utan bidrar även till variation i arbetet samt bättre sammanhållning och kommunikation i gruppen.  

 

Som chef kan du exempelvis anordna en eller flera workshops i månaden då ni tillsammans diskuterar hur ni ska arbeta mot uppsatta mål. Gärna på ett kreativt sätt där ni i olika smågrupper får diskutera olika frågor och tillvägagångssätt.  

 

Involvera teamet och fråga dem hur de önskar arbeta!

 

 

Katergorier: Inlärning