Coachande ledarskap för mer motiverade medarbetare

En coachande ledarskapsstil kan leda till ökat självledarskap, mer motiverade
medarbetare och fler nådda mål. Det låter bra, eller hur? Så hur kan coaching
implementeras i ledarskapet? Läs vidare så benar vi ut det och hjälper dig vidare!

Vad innebär en coachande ledarskapsstil?

En coachande ledarskapsstil karaktäriseras av tillit. Som coachande ledare har du
fullt förtroende för dina medarbetare, inte bara på deras nuvarande kompetens
utan också på deras vilja att utvecklas och lära sig mer. Som sådan tror du också att
dina medarbetare känner sig själva bäst. Därför är din roll fokuserad på att stötta
och vägleda, snarare än att visa exakt vad som ska göras och hur. En coachande
ledare sätter fokus på gruppdynamiken och använder bland annat samtalsteknik i
sin coachning.

Förmågor coachande ledare ofta har (och utvecklar!)

Aktiva lyssnare: En ledare som coachar vet vikten av att lyssna aktivt. 

Närvaro i stunden: Att vara här och nu och verkligen fokusera är något en
ledare som coachar tränar mycket på. Detta är särskilt viktigt i samtal!

Hög emotionell intelligens: De har ofta förmågan att hantera relationer,
förstå känslor och sätta sig in i den andras situation.

En coachande ledare vägleder snarare än styr

Ledarens uppdrag är alltså att hjälpa individen och teamet framåt, och som du
säkert förstår finns ingen plats för detaljstyrning. Även om du som ledare sannolikt
vet en lösning på utmaningen ifråga behöver du ta ett steg åt sidan och istället
förlita dig på en ännu viktigare kompetens – din förmåga att få ditt team att hitta en
bra väg framåt. Våga vägleda istället för att styra – chansen är stor att ditt team lär
dig något nytt!

två personer i samtal på arbetsplatsen coaching

Coachande samtal som verktyg

Vägled med coachande samtal! Samtalstekniken är något av det kraftfullaste en
ledare kan bemästra. Genom coachande samtal får dina medarbetare se problem
från olika infallsvinklar, testa resonemang och komma med lösningar. Förutom den
uppenbara effekten att ni kommer vidare i arbetet är det ju i samtalen vi människor
verkligen lär känna varandra och skapar förtroende.

I praktiken då: Hur går coachande samtal till? Föreställ dig att en medarbetare
kommer till dig med en utmaning. Istället för att ge ett “svar” ställer du öppna,
utforskande frågor. Fråga till exempel hur hen önskar att det skulle vara, hur det
skulle gå att mäta med mera. Vrid och vänd på perspektiv, ge medarbetaren
utrymme att tänka högt och resonera. Kom ihåg att du vägleder, så ibland behöver
du kanske bita dig i tungan för att inte komma med dina egna idéer eller lösningar.

Om du är nyfiken på att implementera en coachande stil i ditt ledarskap, varför inte
då testa det i samtal? Du kommer märka att det är både utmanande och roligt.

Positiva effekter för medarbetare, team och bolag

Coachande ledarskap ställer alltså krav på tillit och mycket hänger på
samtalstekniken! Ledarstilen gör sig väl i organisationer som vill skapa en kultur
som bygger på självledarskap. Det fina är att denna approach kan öka motivationen
hos medarbetarna – som du säkert känner till är en lönsamhetsfråga. Medarbetarna
tenderar i högre grad att nå sina mål då de själva varit med och tagit fram lösningar,
jämfört med om de blivit tillsagda att göra något på ett visst sätt.

→ Läs mer om motivation: Så motiverar du teamet till kompetensutveckling

Sammanfattningsvis kan det leda till en kultur med:

🧡 Mer motiveration
🧡 Ökat självledarskap
🧡 Fler nådda mål

→ Lär dig mer om livslångt lärande: Skapa en kultur som främjar utveckling och tillväxt

Ser du potentialen för din organisation?

På bara några timmar kan ledare i din organisation få verktyg att bli ännu bättre. 
Vår onlinekurs i coachande ledarskap är tillgänglig dygnet runt. Tillgängligheten
är bara en av alla fördelar med onlineutbildning. Hos oss på Eduhouse hittar
du
över 650 onlineutbildningar, webbinarier och digitala klassrum som tar ditt team
till nya nivåer. Självklart finns många
fler intressanta kurser inom ledarskap, HR
och personlig utveckling. Och du, du
testar vår produkt gratis i en vecka!

Vill du veta mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad: Få de senaste nyheterna, uppdateringarna och tipsen direkt till din inkorg.

Nyfiken på vårt utbud? Starta en gratis provperiod.

Här kan du bekanta dig med vår integritetspolicy.