<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=824084132236203&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Varför är kompetensutveckling en ledningsfråga?

Välj kategori

Eduhouse blogg

Välkommen till Eduhouse Blogg - en blogg för dig som vill utvecklas och utbildas.

Inlärning

Hur lär du dig bäst? | En guide till de olika lärstilarna

Läs vidare

Inlärning

Konsten att koppla bort sig från jobbet – 5 tips inför semestern

Läs vidare

Inlärning

Eduhouse + Wistec - Tillsammans är vi mer

Läs vidare

Inlärning

Tillämpning och fördelar med mikroinlärning

Läs vidare

Inlärning

Med ett nytt varumärke mot en ny era av tillväxt

Läs vidare

Varför är kompetensutveckling en ledningsfråga?

Av Eduhouse, den 21 februari, 2022

Inom företag förändras kompetensbehovet och behov för ytterligare utbildning ökar. Digitalisering och artificiell intelligens förändrar företag och jobb kanske i en snabbare takt än man föreställt sig. Framgången inom digitalisering och artificiell intelligens gör att vi måste tar förändringar på allvar. Chefen bestämmer företagets vision, riktning och expertis. Chefens uppgift är också att skapa en miljö som främjar kompetensutveckling.

 

 

Ledningen bestämmer visioner, riktning och kompetensbehov

 

Företagens långsiktiga planer och visioner avgör också det framtida kompetensbehov. Vart är branschen på väg och var kommer konkurrensen befinna sig om fem – tio år? Hur kommer artificiell intelligens förändra företagens och arbetskraftfunktionerna? Att koppla ihop studieplaner till företagets mål är ännu viktigare. Att bygga upp och koppla ihop studieplaner är inte händelser som sker då och då, utan en separat funktion som är kontinuerlig och tar hela företaget i den valda riktningen. Chefens uppgift är att utveckla hela kunskapsbasen inom företaget för framtida utmaningar.

 

  • Vision

  • Riktning

  • Kompetensbehov


Organisationsledaren skapar gynnsamma förutsättningar för utveckling och lärande

 

Viljan att delta i utbildningar och lära sig nya saker är i stor utsträckning beroende av företagets attityd gentemot uppdateringar av färdigheter. Om utbildningsuppgiften lämnas över till varje enskild anställd och den egnas aktiviteter eller kvällsstudier, kan utbildningsgraden av anställda bli mycket låg. Resurserna används först och främst till det nuvarande arbetet. Därför är det viktigt att skapa en uppmuntrande atmosfär till utveckling som också passar för företaget. Det måste ges tid för att utveckla och uppdatera färdigheter och vid behov måste också rätt verktyg finnas tillgängligt.

Kompetensutveckling och hur mycket pengar och tid som läggs på utbildning bestäms av företagen själva. Kolla i kollektivavtalet hur mycket rätt till kompetensutveckling just du har inom ditt företag.

 

E-lärande räknas också som utbildning

I Eduhouse online-utbildningar är träningsperioderna optimala för inlärning och uppfyller den tid som krävs. Du kan också få studiecertifikat för support för utförandet av kursmodulerna i webb-tjänsten. E-lärande är ett av de mest effektiva och praktiska sätten att organisera och underhålla utveckling av ett företags kompetensnivå. Utbildningarna kan genomföras på många olika sätt – tillsammans eller ensam – enligt inlärningsbehov. Kolla in vår företagslicens, som används av tusentals företag.


Det är bara att skapa en ram för genomförandet av utbildningarna inom företaget och uppmuntra hela arbetsgemenskapen att ta sig an något nytt och utvecklas. Krav på förändring kan orsaka trötthet och motstånd, vilket kan vara bra att förbereda sig på i förväg. Det är en bra ide att utnyttja verktygen för förändringshantering till fullo.

Som en chef kan du skapa:

  • Gynnsamma förutsättningar för lärande
  • Ramar för utbildning
  • Stimulering
  • Förändringshantering

 

Kontinuerlig inlärning i arbetsagendan

Kontinuerligt lärande har varit ett diskussionsämne under en lång tid, och många har också funnit det nödvändigt i praktiken inom sitt eget arbete. Enbart en bra examen räcker inte, man måste ständig sträva efter en uppdatering av sina färdigheter. Just nu står vi dock inför en förändring inom alla sektorer. Våra egna färdigheter måste uppdateras för att kunna tillhandahålla relevant kompetens och förbli konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Antagandet av nya metoder och artificiell intelligens kan göras till en konkurrensfördel på både individnivå och företagsnivå.

 

Katergorier: HR, onlinekurs, Inlärning