Eduhouse & Wistec Training går samman. Privatkapital-företaget Verdane accelererar tillväxten. 

Eduhouse och Wistec Training går samman och strävar efter stark tillväxt i de nordiska länderna. Samarbetet stöds av det nordiska privatkapital-bolaget Verdane, som har förvärvat en majoritetsandel i Eduhouse AB från Accountor Group och Wistec Training Oy från företagets grundare. 

 

I uppgörelsen kommer Accountor att avyttra sitt innehav i Accountor Eduhouse AB, som hädanefter endast kommer att kallas Eduhouse. Efter transaktionen förblir Accountor Eduhouse en betydande kund och kommersiell partner.

 

Eduhouse och Wistec Training betjänar för närvarande tusentals nöjda företagskunder i Norden och tar hand om deras utbildningsbehov inom ekonomi, löner, personalhantering, ledarskap och IT-färdigheter.

Tillsammans strävar företagen efter tillväxt inte bara på sina hemmamarknader utan även utanför Norden. För kunderna kommer förändringen att återspeglas i det utökade utbildningserbjudandet inom en snar framtid. 

 

”Tillväxten i efterfrågan på utbildning har varit mycket snabb de senaste åren. 

Tillsammans med Wistec Training kan vi erbjuda världens bästa utbildningsinnehåll för företag inom ett mycket brett 

spektrum, och Verdanes expertis inom support kommer att driva oss till ännu starkare tillväxt, säger Eduhouse CEO Jukka Vento. 

 

”Genom att gå samman kan vi utveckla ännu bättre utbildningsinnehåll och ligga i framkant för ICT-lärande i världen. Vi är glada att växa med Eduhouse och få stöd från Verdane i samarbete, säger Wistec Training VD Juha Huhtanen. 

 

”De senaste åren, och särskilt de senaste tolv månaderna, har gett ett betydande steg i den online utbildningsvärlden. Genom att investera i företagens e-lärande lösningar är Verdane inte bara involverad i den globala megatrenden utan kan också se till att kompetensnivån för företags personal inom norden förblir på sin nuvarande globalt ledande nivå även i framtiden, säger Iikka Moilanen, Verdanens investeringsdirektör. Samtidigt är Moilanen glad att Verdane kan ta finsk kompetens till världen. 

 

 

onlineutbildning

Relaterade länkar