Skattedag 2020

Kostnadsfri Skattedag - ta del av vårt LIVE streamade event

Vår live streamade Skattedag är för dig som arbetar med skatt eller moms. En fantastisk lättillgänglig möjlighet för dig att tillgodose din kunskap på distans i lugn och ro där du trivs bäst. Accountor Eduhouse Skattedag 2020 är kostnadsfri. 

Datum och tid:

26 November 2020
9.00-16.45 

Vad utlovas?

Kunniga föreläsare som går igenom högaktuella ämnen under en dag  – så du kan hålla dig uppdaterad och känna att ditt arbete blir lite enklare. 

Anmäl dig här

 

Programblad

9.00-9.45 Periodiseringsfonder 2020 - Peter Berg
10.00-10.45 Nyheter om fastigheter 2020 - Peter Berg
11.00-11.45 Grundläggande om avdragsrätt - Erik Strömberg & Mikael Svensson

11.45-13.00 LUNCH
  
13.00-13.45 Del 1: Moms – viktiga EU domar och SKV:s ställningstaganden att känna till - Erik Strömberg
Del 2: Nya skatteregler för enskilda näringsidkare  (SOU 2020:50) - Mikael​ Svensson
14.00-14.45  Nyheter inom inkomstbeskattning - Catrin Åkerlund
15.00-15.45 Ekonomisk arbetsgivare - Frida Grahn 
16.00 – 16.45 Nya förslag enligt budgetpropositionen för 2021Ellen Bergsten

 

Föreläsare

Peter Berg - Periodiseringsfonder 2020, Nyheter om fastigheter 2020

 

Peter Berg

Foto: Sofia Lindholm

Peter Berg är redovisningsexpert och auktoriserad redovisningskonsult med över 40 års erfarenhet av redovisning, inkomstbeskattning, bolagsrätt, avtalsrätt och utbildning. Sedan 2014 arbetar han på heltid som författare och föreläsare inom företagsekonomiska ämnen. Norstedts Juridik har gett ut hans böcker ”Resultat‐ och inkomstplanering” (2015) och ”Fastigheter” (2016). Peter inriktar sitt arbete på att förklara komplicerade frågor på ett enkelt och konkret sätt, genom att visa sambandet mellan olika regelverk och hela kedjan från teori till praktisk tillämpning. Han driver också bloggen consultjourney.com.

 

Erik Strömberg  - Grundläggande om avdragsrätt, Moms - viktiga EU domar och SKV:s ställningstaganden att känna till

 

Erik_skattedagen

Erik Strömberg arbetar idag med utredningar inom flertalet skatteområden men främst inom mervärdesskatt, är behjälplig vid skatterevisioner som kunder ibland blir föremål för och driver processfrågor gentemot Skatteverket/förvaltningsdomstolen.

 

Mikael Svensson  - Grundläggande avdragsrätt, Nya skatteregler för enskilda näringsidkare (SOU 2020:50)

 

Micke_skattedagen

Mikael Svensson jobbar idag som senior rådgivare (Senior Advisor) på Accountor och han trivs med kombinationen redovisning och skatt. Han hjälper sina kunder med allt ifrån komplicerade redovisningsfrågor till avdragstips i deklarationen. Genom att samarbeta med kunder, kollegor och övriga kontakter känner Mikael att han hela tiden utvecklas i sin roll som rådgivare.

 

Catrin Åkerlund  - Nyheter inom inkomstbeskattning

 

catrin

Catrin Åkerlund är skattejurist och arbetar på Grant Thorntons skatteavdelning i Stockholm. Med mer än 15 års erfarenhet av individ- och företagsbeskattning är Catrin auktoriserad skatterådgivare för framförallt ägarledda företag inom olika branscher. Catrin är en uppskattad seminarie- och kursföreläsare internt och externt. Catrin har tidigare arbetat på en mindre skattebyrå och Skatteverket.

 

Frida Grahn  - Ekonomisk arbetsgivare

 

Frida_skattedagen

Frida Grahn är skattejurist specialiserad på internationell personbeskattning och frågor som är kopplade till internationella personalförflyttningar. Frida arbetar som Senior Tax Advisor på Accountor och har tidigare erfarenheter bland annat från KPMG och Skatteverket. Hennes specialistområde är rådgivning till svenska samt internationella bolag i expatriatrelaterade frågor inom personbeskattning och socialförsäkring.

 

Ellen Bergsten  - Nya förslag enligt budgetpropositionen för 2021

 

Ellen_skattedagen

Ellen Bergsten är jurist och arbetar på Accountor med rådgivning inom skatt och bolagsfrågor. Tidigare har Ellen arbetat som skatteombud och s.k särskilt kvalificerad beslutsfattare på Skatteverket och därmed företrätt Skatteverket i domstolsprocesser och hanterat ärenden där Skatteverket beslutar om skattetillägg.

 

Varmt välkommna!

Anmäl dig här