<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=824084132236203&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Eduhouse - Learning as a Service

Eduhouse är ett nordiskt LaaS-företag

Eduhouse är ett snabbväxande utbildningsföretag och våra hörnstenar är digitalisering och kompetensutveckling. Vi erbjuder utbildningar på ett koncist och pedagogiskt sätt i form av "Learning as a Service".

 

Vi utvecklar vår tjänst speciellt för de professionella som saknar tid men måste hålla sina färdigheter uppdaterade. Vår modell för kontinuerligt lärande hjälper till att stärka kompetensen genom hela företaget, teamet och den individuella användaren. Det finns lämpliga sätt för att utveckla sina färdigheter på, både genom distansutbildning och genom att studera självständigt online.

 

Eduhouse kärnverksamhet är företagande, arbetsliv, digitalisering och IT-utbildningar som är avgörande i arbetslivet. Dessa är framtagna tillsammans med toppexperter i det lokala språket.

 

Vi är verksamma i Sverige, Norge och Finland, där tillväxten stöds av nordiska privatkapital-investeraren Verdane. 

 

Vår vision är att vara den största eLearning-partnern på den nordiska marknaden 2025. I Finland har vi redan löst vår ledande position och betjänar över tiotusentals användare i tusentals företag. Våra över 80 medarbetare står redo att betjäna dig inom kompetensutveckling.