<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=824084132236203&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Behöver du upprätthålla din auktorisation?

Samla ihop dina aktualitetstimmar hos oss

 

Behöver du kontinuerlig utbildning för att behålla din auktorisation? Vi på Eduhouse ser till att du kan behålla ditt auktorisation genom våra kurser som har godkänts av SRF konsulterna. Vi utbildar löne- och redovisningskonsulter, både inom redovisning, skatt och lön, så att din auktorisation bibehålls samtidigt som kompetensen höjs.

 

För dig som är auktoriserad redovisningskonsult eller lönekonsult finns aktualitetstimmar för större delen av vårt kursinnehåll att tillgodose sig med. Det innebär i all sin enkelhet att ta del av ett live-webbinarie eller en inspelning som verkar intressant och sedan ta ett kortare kursprov. Efter klarat kursprov får du ett nerladdningsbart kursintyg med innehållande aktualitetstimmar som du kan registrera hos SRF konsulterna. Du kan läsa mer om hur du som auktoriserad redovisningskonsult eller lönekonsult kan använda sig av vår tjänst via vår hemsida.

 

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information om hur vi arbetar med aktualitetstimmar.

Kontakta oss